Aanmelden

De basisschool is weer een nieuwe fase in het leven van een kind. Een hele stap voor uw kind, maar ook voor u als ouder is het best wel spannend. Belangrijk dat u met vertrouwen uw kind naar school kunt laten gaan en dus een keuze maakt welke school het meest bij u en uw kind past.

 

Kennismakingsgesprek en rondleiding

U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van rond de 2,5 jaar en liefst voor het derde jaar.

Om een goed beeld te krijgen van De Aventurijn, nodigen wij u uit voor een persoonlijk oriëntatiegesprek en een rondleiding. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en wij leiden u rond in ons schoolgebouw. De rondleiding vindt plaats onder schooltijd. Op deze wijze hopen wij u een beeld te geven van de sfeer en ons onderwijs tijdens een schooldag. Tijdens het gesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier.

Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar de school. Cita van Heumen, teamleider onderbouw, plant dan een afspraak met u in.

 

Broertjes of zusjes van kinderen die al op De Aventurijn zitten, kunnen via een aanmeldingsformulier, die te verkrijgen is bij de administratie, aangemeld worden.

 

Na de aanmelding

  • Er vindt altijd een warme overdracht plaats vanuit het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder of vorige school betreffende de nieuwe leerling.
  • Kinderen die bij ons starten moeten overdag zindelijk zijn, behalve als er medische oorzaken aan ten grondslag liggen. Ouders dienen te melden dat hun kind niet zindelijk is, voordat het kind bij ons op school begint. Samen maken we hier dan afspraken over.
  • De dag nadat uw kind vier jaar is geworden mag het naar de basisschool. Voor de vierde verjaardag mag uw kind twee dagdelen komen wennen in de groep. Deze dagen plant u in overleg met de leraar. Kinderen die direct op de eerste dag na de zomervakantie starten, kunnen niet wennen. Zij hebben een kennismakingsmiddag in de week voor de zomervakantie met de groep en kinderen.
  • In juni nodigen we alle nieuwe ouders uit voor een informatie avond en sturen wij de informatie over de groep en leraar waar uw kind is ingedeeld.
  • 5 weken voor de zomervakantie kunnen er geen kinderen meer instromen, zij starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Verhuizen

Komt u in de omgeving van de school wonen en zoekt u een school? Ook dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze school voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Samen bespreken we of De Aventurijn de beste plek is voor uw kind. Ook wordt er door ons contact opgenomen met de huidige school om goed af te kunnen stemmen op de leerbehoeftes van uw kind. Voor de start spreken we af wanneer uw kind al een keertje komt wennen in de groep. Verhuizen en naar een nieuwe school gaan is best spannend voor een kind. We vinden het dan ook belangrijk dat elk kind zich fijn en veilig voelt in onze school.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren