Aanmelden

Kinderen dienen op een school aangemeld te worden tijdens het schooljaar voordat ze 4 jaar worden.

 

Er zijn inschrijfdagen op alle scholen binnen SAAM in de laatste week van januari. Tijdens deze dagen kunnen kinderen aangemeld worden. Eerder aanmelden is ook mogelijk.

 

Voor het aanmelden/inschrijven van uw kind is er onder schooltijd een inschrijfformulier verkrijgbaar bij Roswitha Neijs en Adrie Coolen van onze administratie. Ouders die hun kind op onze school willen plaatsen, kunnen hun kind persoonlijk op school aanmelden.

 

Op dit moment is het nog zo dat een kind naar school mag op de dag dat het 4 jaar wordt. In de praktijk is dat vaak daags NA de verjaardag. De leerplicht begint volgens de wet pas bij het 5e levensjaar.

 

Wanneer een kind met 4 jaar naar school gaat, heeft het echter dezelfde rechten en plichten als een 5-jarige en valt dus volledig onder de leerplichtwet. Alle regels van de wet zijn dan van toepassing.

 

Het aantal leerlingen dat we in onze kleutergroepen kunnen toelaten, is niet onbeperkt. Vandaar dat we ons het recht voorbehouden om kleuters die erg laat in het schooljaar 4 worden, pas in het volgend schooljaar te plaatsen. Dit geschiedt echter alleen als onze kleutergroepen absoluut vol zitten. Mocht het aantal kleuters te groot worden, dan zullen we dus op grond van leeftijd gaan selecteren en een “wachtlijst” aanleggen. U krijgt dit dan tijdig van ons te horen. Indien er dan (bv. door verhuizing) plaats komt, dan wordt u onmiddellijk gebeld en kan uw kind alsnog komen.

 

Onze school kent geen schoolgrenzen meer. Dit betekent, dat in principe iedereen kan worden ingeschreven. Gezien de omvang van de school en om de groepen niet extreem groot te laten worden, behouden we ons het recht voor om kinderen buiten het oorspronkelijk schoolgebied slechts toe te laten zolang dit qua aantal binnen de groepsgrootte verantwoord is.

 

Alle nieuwe leerlingen, die in het nieuwe schooljaar naar school komen, ontvangen van ons voor de grote vakantie een berichtje omtrent de groep waarin ze geplaatst worden. Dit kan echter vaak pas op het laatste moment worden bekend gemaakt, aangezien de verdeling van personeel over onze groepen pas korte tijd voor de grote vakantie rond is. We weten dus op dit moment ook niet bij wie uw kind in de groep komt.

 

Alle kinderen, die in het nieuwe schooljaar VANAF DE EERSTE SCHOOLDAG naar school mogen, hebben de mogelijkheid om tevoren kennis te maken met hun nieuwe groep en leerkracht. Dit gebeurt in de laatste schoolweek voor de grote vakantie.

 

Kinderen, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, mogen  2 dagdelen wennen in hun nieuwe groep. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de leerkracht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren