Verlofaanvraag

Verlofregeling

 

Kinderen van 4 jaar mogen daags na hun verjaardag naar school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Echter, wanneer een kind van 4 jaar naar school gaat, heeft het dezelfde rechten en plichten als alle overige kinderen. De leerplichtwet is dan voor hen van kracht. Ze mogen dus niet zomaar vrij nemen. Kinderen van 4 jaar mogen maximaal 10 uur per week verlof hebben. U dient dit altijd bij de directeur aan te vragen. De directeur mag echter op basis van verzoeken van ouders geen verlof verlenen. Volgens de leerplichtwet heeft de leerplicht-ambtenaar de taak toe te zien op het al dan niet terecht verlenen van verlof door de directeur.

 

Via onderstaande link komt u bij het verlofformulier:

Aanvraagformulier voor verlof.pdf

 

Wilt u verlof voor een leerling, dan dient dit altijd tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Het verlof wordt alleen verleend in gewichtige omstandigheden (artikel 11 lid g Leerplichtwet).

 

Hieronder verstaan we:

  • overlijden verzorgers of bloed- en aanverwanten,
  • huwelijk van bloed- en aanverwanten,
  • 12½ – 25 – 40 – 50 – 60 jarig ambts-/huwelijksjubileum,
  • Vieringen van religieuze feest-/gedenkdagen,
  • medische of sociale problemen (verklaring verplicht),
  • aangepaste gehandicaptenvakantie,
  • vakantieverlof alleen voor:
  • uitkeringsgezinnen buiten hoogseizoen op vakantie,
  • werknemer die geen enkele school vakantie kan opnemen (verplichte werkgeversverklaring).

 

Alle andere verzoeken moeten worden afgewezen. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de ambtenaar van de Leerplichtwet. De gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim zijn dan voor uw rekening. Bij de directeur is de tekst van de verlofregeling verkrijgbaar.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren